Algemene voorwaarden

Wij verzoeken u deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u materiaal, informatie, producten of diensten via deze website of een mobiele app gaat gebruiken of aanschaffen. Door het verkrijgen van toegang tot, het gebruiken of aanschaffen van content, data, materiaal, informatie, producten of diensten via onze website, onze mobiele app of een ander platform (gezamenlijk "Onze Website"), stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden (de “Voorwaarden") en ons Privacybeleid. Indien u niet al deze Voorwaarden accepteert, gebruikt u dan alstublieft Onze Website niet. In deze Voorwaarden, refereren “wij”, “ons”, “onze” of “KAYAK” aan KAYAK Europe GmbH, en “u” of “uw” aan u als gebruiker van Onze Website.

DEZE VOORWAARDEN OMVATTEN EEN ARBITRAGE-CLAUSULE EN VERKLARING VAN UW RECHT OM AAN EEN KLASSEACTIE OF EEN VERTEGENWOORDIGINGSRECHT DEEL TE NEMEN.

Wij kunnen deze Voorwaarden te allen tijde aanpassen door een nieuwe versie te plaatsen op Onze Website; deze wijzigingen hebben geen invloed op de rechten en verplichtingen die zijn ontstaan vóór dergelijke veranderingen. Uw voortdurende gebruik van Onze Website, na de plaatsing van gewijzigde Voorwaarden, is gebonden aan de geldende Voorwaarden ten tijde van uw gebruik. Indien u bezwaar heeft tegen een bepaling uit deze Voorwaarden of latere aanpassingen van deze Voorwaarden, of ontevreden raakt over Onze Website, op welke manier dan ook, is het onmiddellijk staken van het gebruik van Onze Website uw enige uitweg.

 1. Wij verkopen geen reisproducten
 2. Onze website is een reiszoekmachine. KAYAK is geen eigenaar of beheerder van de reisdiensten en -producten waar u toegang toe kunt krijgen via Onze Website, zoals vluchten, accommodaties, huurauto’s, reispakketten of reisverzekeringen (de “Reisproducten”). De Reisproducten worden beheerd, gecontroleerd, of worden beschikbaar gesteld door derde partijen (de “Reisaanbieders”), hetzij rechtstreeks (bijv. vliegmaatschappijen), hetzij in de rol van boekingsagent (bijv. online reisbureaus). De Reisaanbieders zijn verantwoordelijk voor de Reisproducten. De Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid van de Reisaanbieder gelden voor uw boeking en u moet deze accepteren en begrijpen. Daarbij, zijn er nog de voorwaarden van de daadwerkelijke reisaanbieder (vliegmaatschappij, hotel, reisorganisator, enz.) die u dient te accepteren en begrijpen. Uw interactie met welke aanbieder dan ook, die u via onze website heeft bereikt, is op uw eigen risico en KAYAK heeft geen enkele verantwoordelijkheid als er iets misgaat met uw boeking of tijdens uw reis.

  De weergave van een Reisproduct of Reisaanbieder op Onze Website, suggereert en vormt op geen enkele manier een aanbeveling van KAYAK voor betreffende Reisproducten of Reisaanbieder, of enige sponsorschap of goedkeuring voor KAYAK door die Reisaanbieder, noch enige verbondenheid tussen KAYAK en deze Reisaanbieder.

  KAYAK geeft content weer, inclusief tarieven, die beschikbaar wordt gesteld door, of afkomstig is van Reisaanbieders. KAYAK is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, beschikbaarheid, stiptheid en volledigheid van de content. Aangezien KAYAK geen controle heeft over de Reisproducten, en de content die wordt geüpload door de Reisaanbieders niet verifieert, is het voor ons niet mogelijk om de weergegeven tarieven op onze website te garanderen. Prijzen veranderen voortdurend en bijkomende kosten (zoals creditcardkosten, servicekosten, bagagekosten en lokale belastingkosten) kunnen van toepassing zijn, u moet daarom altijd controleren of de vraagprijs voor een boeking, ook de prijs is die u verwacht. Meer details vindt u hier. Sommige reisproducten kunnen ook in een andere valuta worden verkocht dan de vooraf automatisch ingestelde, of de door u zelf gekozen, valuta voor weergave van de zoekresultaten. Onze valuta-omrekening is enkel voor informatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als accuraat en actueel; werkelijke tarieven kunnen variëren en uw financiële dienstverlener (bijvoorbeeld uw creditcard verstrekker) kan conversiekosten in rekening brengen en de valutakoers van een andere datum toepassen.

 3. Boeken via KAYAK
 4. Wanneer u een boeking maakt via Onze Website voor Reisproducten, dan is die boeking gemaakt bij de Reisaanbieder die vermeldt staat op de boeking pagina en Onze Website vervult uitsluitend een faciliterende rol. Derhalve, draagt KAYAK geen enkele verantwoordelijkheid voor de boeking of het Reisproduct, want KAYAK is op geen enkele wijze betrokken bij het creëren van de beschrijving van het Reisproduct, het bepalen van de prijs en eventuele kosten van het Reisproduct of het beschikbaar stellen van het Reisproduct dat u boekt. Als er zich problemen voordoen rondom uw boeking en/of het Reisproduct, dan stemt u erin mee dat u zich rechtstreeks richt tot de Reisaanbieder, en niet tot KAYAK, voor het aankaarten van uw probleem en voor het vinden van een oplossing.

 5. Intellectueel Eigendom
 6. Wij, tezamen met onze gelieerde ondernemingen, de Reisaanbieders en andere Reispartners, zijn eigenaar van alle tekst, beelden, software, merken, dienstmerken en ander materiaal die Onze Website bevat. U mag hiervan niets kopiëren of doorsturen, behalve voor uw privé-, niet-commerciële gebruik op uw computer. Alle auteursrechtaanduidingen, merkaanduidingen en andere eigendomsrecht-aanduidingen (copyright) die op Onze Website worden gepresenteerd, moeten ook worden aangegeven op alle kopieën die u print of anderszins vervaardigt. Andere non-KAYAK producten, diensten of bedrijven op Onze Website behoren toe aan de bijbehorende Derde Partijen en kunnen op Onze Website uitsluitend voor identificatiedoeleinden worden vermeld. Indien u meer volledige informatie wilt, of meer wenst te weten over die aanduidingen of hun registratie-status, dan dient u contact op te nemen met de betreffende Derde Partij. Uw gebruik van en toegang tot Onze Website verleent u geen licentie of gebruiksrecht voor welk merk dan ook dat Onze Website bevat.

 7. Zo gebruikt u onze website
 8. U mag Onze Website uitsluitend gebruiken en u daarop als lid registreren en/of Trips gebruiken, wanneer u ten minste 18 jaar oud bent. Wanneer u lid van ons bent of een boeking maakt die automatisch resulteert in het creëren van een Trips account, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoorden, login en accountgegevens. U bent ook verantwoordelijk voor alle gebruik van Onze Website en Trips door uzelf, of elk ander persoon die uw persoonlijke gegevens gebruikt (met of zonder uw toestemming) en elke persoon die u toegang geeft tot uw reisschema’s. Alle gegevens die u aan ons verstrekt moeten correct en up-to-date zijn. Indien zich wijzigingen voordoen in uw persoonlijke gegevens, dient u deze onmiddellijk te updaten. Indien u reden heeft om aan te nemen dat uw account niet meer veilig is (bijv. bij verlies, diefstal, onbevoegde openbaarmaking of gebruik van uw persoonlijke gegevens of computer of mobiel apparaat dat gebruikt wordt om toegang mee te krijgen tot Onze Website), dan dient u direct uw persoonlijke gegevens die hierdoor worden beïnvloed te wijzigen.

  Indien u besluit om berichten of andere mededelingen/communicatie van Onze Website rechtstreeks op uw mobiele apparaat te ontvangen, bent u zelf, als enige persoon, verantwoordelijk om ons op de hoogte houden van uw huidige telefoonnummer, alsook voor het updaten naar de nieuwste versie van onze mobiele app en voor welke kosten dan ook die u wellicht maakt voor het ontvangen van dergelijke berichten. Wij zijn niet aansprakelijk voor informatie die naar een apparaat wordt verzonden dat met uw oude mobiele telefoonnummer is verbonden of voor het gebruik van een verouderde versie van de mobiele app. Mocht u software installeren of een dienst inschakelen die informatie opslaat van Onze Website op een mobiel apparaat of computer, dan is het uw verantwoordelijkheid, voordat u dat apparaat wegdoet of overdraagt, om uw gegevens te verwijderen of anderzijds de toegang tot die software of dienst onmogelijk te maken, dit om onbevoegde toegang tot uw gegevens of account te voorkomen.

  U mag onze site alleen gebruiken om te zoeken naar legitieme reisaanbiedingen en u mag Onze Website niet gebruiken om een valse, bedrieglijke of speculatieve reservering en/of boeking te doen of een reservering te doen om te anticiperen op de (toekomstige) vraag.

  Door gebruik te maken van onze website stemt u ermee in dat u het volgende niet zult doen, zonder daarvoor expliciet en zwart op wit toestemming voor te hebben verkregen van KAYAK:

  (i) het verkrijgen van toegang tot Onze Website met een handmatig of geautomatiseerd proces voor enig ander doel dan uw privé-gebruik, of voor het opnemen van KAYAK-pagina's in een zoekindex. Het gebruik van een handmatig en/of geautomatiseerd systeem of software om data van Onze Website binnen te halen (“screen scraping”), voor commerciële en non-commerciële doeleinden, is verboden;
  (ii) de beperkingen in robot exclusion headers op Onze Website overtreden of andere maatregelen omzeilen of ontlopen die zijn ingesteld om de toegang tot Onze Website te voorkomen of beperken;
  (iii) deeplinken naar welk deel van Onze Website dan ook voor welk doel dan ook;
  (iv) een apparaat, software of routine gebruiken die de normale werking van Onze Website verstoort of tracht te verstoren, of een handeling verrichten waardoor er een onredelijk grote belasting ontstaat op onze computer of netwerk apparatuur;
  (v) onze Website verveelvoudigen, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen, doorverkopen of exploiteren;
  (vi) geen enkel onderdeel van Onze Website gebruiken voor enig doel dat onbehoorlijk, onrechtmatig of illegaal is, schadelijk, of anderszins onwettig en/of verwerpelijk materiaal van welke aard dan ook bepaald door ons;
  (vii) plaatsen of distribueren van materiaal van Onze Website dat de rechten schaadt van een derde partij of toepasselijk recht;
  (viii) onze Website gebruiken om persoonlijke data over anderen te verzamelen;
  (ix) Onze Website gebruiken voor enig commercieel doel, tenzij KAYAK u schriftelijk goedkeuring heeft gegeven;
  (x) advertentie(s) of promotiemateriaal overbrengen op Onze Website;
  Wij mogen, geheel naar eigen goeddunken, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid uw toegang tot de gehele of een onderdeel van Onze Website opschorten, beëindigen of beperken. Verder kunt u uw account hier verwijderen.

  Verder stemt u ermee in om niet:

  • Het omzeilen, uitschakelen of anderszins belemmeren van beveiligingsgerelateerde functies van Onze Website of functies die het gebruik of het kopiëren van inhoud verhinderen of beperken, of beperkingen opleggen aan het gebruik van Onze Website en alle inhoud op de Website;
  • Zich voordoen als een persoon of entiteit, of anderszins uw relatie met een persoon of entiteit verkeerd weergeven;
  • Het opzettelijk of onbedoeld schenden of het aanmoedigen van anderen om relevante wetgeving, statuten, verordeningen of voorschriften te overtreden;
  • Valse of misleidende informatie opgeven;
  • Iemand om persoonlijke informatie vragen;
  • Het verwijderen, toevoegen, of anderszins wijzigen van gebruikersinhoud van anderen;
  • Het verwijderen of wijzigen van auteursrechten of andere eigendomsrechtsvermeldingen over of in verband met de inhoud op de Website;
  • Publiekelijk iemand of iemands content kleineren;
  • Het publiceren van bedreigingen met geweld, het promoten van geweld of illegale activiteiten, of het aansporen van anderen om zich in te laten met geweld of illegale activiteiten.

  Indien je misbruik van inhoud ziet, meld dit alstublieft via TermsofuseAbuse@kayak.com.

 9. Trips
 10. Indien u Trips gebruikt (zelfs als u verder de rest van Onze Website niet gebruikt), bent u als enige verantwoordelijk voor de reisinformatie, foto's, recensies en andere content die u uploadt, verzendt of deelt met ons of anderen op of via Trips (gezamenlijk te noemen: de "Trips Informatie"), en stemt u ermee in om geen Trips Informatie te verzenden of te delen waar u geen toestemming voor heeft om deze te delen. Het is uw taak om back-up exemplaren te maken en de Trips Informatie te vervangen die u aan ons verstrekt, op uw eigen kosten.

  Wanneer u Trips Informatie aan ons verstrekt, of een boeking maakt via KAYAK, dan machtigt u ons om daarvan kopieën te maken als wij dat nodig achten om de opslag en opname van de Trips Informatie in Trips mogelijk te maken. Door het verstrekken van Trips Informatie geeft u ons - plus verklaart en garandeert u ons dat u het recht heeft om het volgende aan ons te verlenen nl.- een onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, overdraagbare, volledig betaalde, wereldwijde licentie (met het recht om vrijelijk sublicenties te verlenen) voor het gebruik, kopiëren, aanpassen, in het openbaar uitvoeren, openbaar vertonen, opnieuw formatteren, vertalen, doorgeven, opnieuw publiceren, aanhalen (geheel of gedeeltelijk) en distribueren van die Trips Informatie voor welk doel dan ook, inclusief zakelijke, commerciële, reclame, marketing doeleindes of anderszins, én om die Trips Informatie te gebruiken voor het vervaardigen van afgeleide werken of om deze Informatie in andere werken te verwerken.

 11. Uw Individuele Eigendomsrechten
 12. Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en wij verbieden gebruikers om op Onze Website materiaal te uploaden, plaatsen of anderszins door te geven via Trips dat inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een ander. Mocht u van mening zijn dat materiaal op Onze Website inbreuk maakt op enig auteursrecht of intellectuele eigendomsrechten waarvan u de eigenaar of beheerder bent, dan kunt u naar ons klachtenproces voor intellectuele eigendomsrechten gaan (download hier (pdf 23 kB)) en de instructies volgen, of ons een schriftelijke kennisgeving van die inbreuk sturen naar het adres dat in sectie 14 staat vermeld.

 13. Niet-aansprakelijkheidsverklaring
 14. Onze Website, alle content en diensten die op Onze Website worden verstrekt en alle reisschema’s die u via Trips verkrijgt, worden geleverd op basis van "as is" (in de huidige staat) en "as available" (op voorwaarde van verkrijgbaarheid). Onze content is grotendeels gegenereerd op een geautomatiseerde wijze; er kunnen zich fouten voordoen en fouten zullen dan ook gebeuren. We hebben meestal veel zoekresultaten, maar we zijn niet volledig en tonen niet alle beschikbare aanbieders en aanbiedingen. Daardoor tonen we niet te allen tijde de laagst beschikbare tarieven. KAYAK wijst uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden van welke aard ook van de hand, zowel expliciet als impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van eigendom, niet-inbreuk, en veiligheid en correctheid, evenals alle garanties die ontstaan uit handelsgebruiken, in de loop van een transactie of door de manier van uitvoeren.

 15. Beperking van onze aansprakelijkheid
 16. Wij (samen met onze leidinggevenden, bestuurders, medewerkers, aandeelhouders, gelieerde ondernemingen en aanbieders) sluiten hierbij, voor zover toegestaan door de wet, uitdrukkelijk de aansprakelijkheid uit, en zijn niet verantwoordelijk voor: (a) enig verlies of enige schade, of virussen die uw computerapparatuur, of andere eigendommen kunnen infecteren, als gevolg van uw toegang tot Onze Website, het door u downloaden van content vanaf Onze Website of uw gebruik van Trips; of (b) enig letsel, sterfgeval, verlies, claim, natuurramp, ongeluk, vertraging, of bijzondere schade, schadevergoeding als voorbeeldfunctie of als straf, indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard ook (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst of gemiste besparingen), wegens niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), risicoaansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met: (i) enig gebruik van Onze Website, Trips of onze content; (ii) enige uitval of vertraging (inclusief, zonder beperking, het gebruik of niet kunnen gebruiken van een onderdeel van Onze Website voor reserveringen of boekingen), of (iii) een prestatie of wanprestatie door ons of een aanbieder, ook indien wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van schade aan die partijen of een andere partij. Voor zover toegestaan door de wet, is onze totale aansprakelijkheid voor alle verlies of schade die u lijdt als gevolg van uw toegang tot Onze Website, het door u downloaden van enige content vanaf Onze Website, en/of uw gebruik van Trips, die niet gedekt is door de bovenstaande alinea, beperkt tot 50 EUR.

 17. U gaat ermee akkoord ons te beschermen
 18. Met inachtneming van deze Voorwaarden, zal u ons, en elk van onze leidinggevenden, bestuurders, medewerkers en agenten, schadeloosstellen, vrijwaren van én verdedigen tegen alle uitgaven, financiële schade of andere kosten, inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocaat- en accountantskosten, die voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met uw niet-nakoming van deze Voorwaarden of de overeenkomsten die door verwijzing deel uitmaken van deze Voorwaarden, uw gebruik van of toegang tot Onze Website, Trips of Intellectuele Eigendom.

 19. Links
 20. Onze Website kan links bevatten naar andere websites die wij niet beheren of controle over hebben en waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn ("Andere Websites"). Wij verstrekken deze links voor uw referentie en gemak, en keuren de inhoud van Andere Websites niet goed, en accepteren geen aansprakelijkheid voor de Andere Websites of voor enig ander verlies, of (financiële) schade die kan voortvloeien uit uw gebruik daarvan. Voordat u Andere Websites gebruikt dient u de afzonderlijke gebruiksvoorwaarden, privacybeleid en andere regels die daarop geplaatst zijn te raadplegen. U stemt ermee in om geen link vanaf welke website dan ook te zullen creëren, inclusief een door u beheerde website, naar onze Website.

 21. Regels vliegmaatschappijen
 22. Het omzeilen van de regels van een luchtvaartmaatschappij, waaronder door praktijken als het zogeheten back-to-back ticketing (het kopen van twee of meer tickets met overlappende reisdatums om de vereisten voor minimaal verblijf te omzeilen), en hidden-city ticketing (het kopen van tickets inclusief onderdelen die de koper niet van plan is te gebruiken, om de prijsstructuur van een luchtvaartmaatschappij te omzeilen), is door veel luchtvaartmaatschappijen verboden. Het uitoefenen van verboden praktijken bij aanschaf van tickets kan tot gevolg hebben dat de luchtvaartmaatschappij maatregelen neemt, waaronder de annulering van het ticket, ontzegging van de toegang tot het vliegtuig, de intrekking van frequent flyer punten en andere voordelen, de credit card van de kopers met extra toeslagen belasten, extra kosten berekenen die worden geheven op het vliegveld, of facturering in toekomst.

 23. KAYAK Mix
 24. In geval van een “KAYAK Mix” zoekt Onze Website naar betere deals voor retourreizen, door tickets te combineren die door verschillende luchtvaartmaatschappijen en aanbieders worden aangeboden voor elke afzonderlijke reisrichting. Bijvoorbeeld aparte vlucht- en hotelresultaten, of twee losse tickets in plaats van één retourticket. Als u deze zoekresultaten gebruikt, zal u twee verschillende boekingen maken, er kunnen voor elke boeking apart daarom verschillende regels en beleidsregels van toepassing zijn (bijvoorbeeld voor bagagekosten, wijzigingskosten en restituties). Eventuele wijzigingen die voor een van uw boekingen worden gedaan, hebben geen invloed op de andere boeking (bijvoorbeeld wanneer uw eerste vlucht wordt geannuleerd hetzij door uzelf, hetzij door de vliegtuigmaatschappij, is de andere vliegtuigmaatschappij waarbij u uw retourvlucht heeft geboekt niet verplicht om een restitutie uit te keren of uw reisroute te wijzigen). Wanneer u internationaal reist dient u mogelijk te moeten bewijzen dat u een retourvlucht heeft bij het inchecken en bij de douane.

 25. Algemene Vereisten
 26. We mogen Onze Website en deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. U ben verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn en blijven van deze Voorwaarden. Uw voortdurende gebruik van Onze Website betekent dat u toestemt met elke verandering van deze Voorwaarden en alle wijzigingen zullen alle voorgaande versies van deze Voorwaarden vervangen. Tenzij anders aangegeven hierin, zijn alle wijzigingen van de Voorwaarden van toepassing voor alle gebruikers, inclusief de gebruikers die zich vóór de datum van de wijziging(en) hebben geregistreerd. Verder kunnen wij deze overeenkomst te allen tijde met u beëindigen onder deze Voorwaarden, door u schriftelijk in te lichten (inclusief per e-mail) en/of als u een geregistreerde gebruiker bent, door uw account en de toegang tot uw account te annuleren. U mag deze overeenkomst met ons onder deze Voorwaarden op elk moment beëindigen door uw account te verwijderen en door te stoppen met het gebruiken van Onze Website.

  Niets in deze Voorwaarden is bedoeld om een der partijen als de agent of vertegenwoordiger van de andere partij aan te wijzen, of beide partijen als joint ventures of partners, voor welk doel dan ook. U mag uw rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden niet overdragen of delegeren zonder onze toestemming. Wij mogen onze rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden wel overdragen, zonder dat dit wordt beschouwd als wijziging van de Voorwaarden en zonder kennisgeving aan u, op voorwaarde dat uw rechten onder deze Voorwaarden daardoor niet worden benadeeld. Een of meer patenten kunnen van toepassing zijn voor deze website, plus functies en diensten die bereikbaar zijn via Onze Website, inclusief zonder beperking United States Patent Numbers: 8,095,536; 7,979,457; 7,917,387; 7,774,331; 7,668,811; 7,668,809; 7,627,606; 7,587,678; 7,483,883; 6,529,908.

  Indien wij bij enige gelegenheid geen actie ondernemen in verband met uw niet-nakoming of de niet-nakoming van iemand anders, doen wij geen afstand van ons recht om actie te ondernemen met betrekking tot toekomstige of soortgelijke niet-nakomingen. In het geval dat een rechter een bepaling van deze Voorwaarden als ongeldig of niet-afdwingbaar beoordeelt, zal die bepaling worden afgedwongen voorzover het toepasselijk recht dit toestaat, en blijven de overige Voorwaarden van kracht en afdwingbaar.

  Deze Voorwaarden vormen, tezamen met de overeenkomsten die door verwijzing deel uitmaken van deze Voorwaarden, de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot uw gebruik van Onze Website, inclusief Trips, en treden in de plaats van eerdere afspraken of overeenkomsten (mondeling of schriftelijk) met betrekking tot uw gebruik van Onze Website. Voor zover toegestaan door de wet, stemt u erin mee dat enig dispuut, claim en acties die zich voordoen die te maken hebben met Onze Website en/of deze Voorwaarden, individueel worden opgelost, zonder uit te wijken naar enige vorm van een groepszaak.

 27. We horen graag van u
 28. Wij moedigen u aan om uw vragen en opmerkingen hier met ons te delen, maar zullen mogelijk niet op al uw vragen en opmerkingen kunnen antwoorden. Wij maken u erop attent dat wij geen verantwoordelijkheid nemen voor het beoordelen van ongevraagde ideeën voor ons bedrijf (bijvoorbeeld product- of reclame-ideeën), en niet aansprakelijk zijn als gevolg van eventuele gelijkenissen tussen die ideeën en materialen die in toekomstige KAYAK producten en/of diensten kunnen voorkomen. Houdt u verder alstublieft in gedachten dat u verantwoordelijk bent voor alle materiaal dat u indient, inclusief voor de betrouwbaarheid, originaliteit en het auteursrecht daarvan. U mag geen bedrijfsgeheimen of andere vertrouwelijke informatie onthullen in uw berichten. Alle rechten op materiaal dat aan ons wordt verstrekt wordt exclusief eigendom van KAYAK. Door feedback aan ons te zenden geeft u ons een onherroepelijke, een onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, overdraagbare, volledig betaalde, wereldwijde licentie (met het recht om vrijelijk sublicenties te verlenen) voor het gebruik, kopiëren, aanpassen, in het openbaar uitvoeren, openbaar vertonen, opnieuw formatteren, vertalen, doorgeven, opnieuw publiceren, aanhalen (geheel of gedeeltelijk) en distribueren van de feedback die we van u ontvangen, voor welk doel dan ook, inclusief zakelijke, commerciële, reclame, marketing of andere doeleinden.

  Disclaimer

  Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC." en "Apple, het Apple-logo, iPhone, en iPad zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen en regio's. De App Store is een dienstmerk van Apple Inc.

  Deze website wordt beheerd door:

KAYAK Europe GmbH Fraumünsterstrasse 16 8001 Zürich Switzerland

Laatste update: 17 september 2019